Trang chủ

Truyện chữ thể loại Tiên Hiệp | Trang 1

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Tác phẩm Tiên Hiệp mới cập nhật

- Vong Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2471
Lượt xem: 1035
6 ĐIỂM

- Phong Lăng Thiên Hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2679
Lượt xem: 947
5 ĐIỂM

- Nhĩ Căn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2085
Lượt xem: 3441
5 ĐIỂM

- Phong Thanh Dương

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 1114
Lượt xem: 1362
7.5 ĐIỂM

- Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2472
Lượt xem: 798
5 ĐIỂM

- Quan Kỳ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1446
Lượt xem: 715
5 ĐIỂM

- Tiêu Đỉnh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 258
Lượt xem: 937
5 ĐIỂM

- Thiên Tằm Thổ Đậu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1641
Lượt xem: 4134
5 ĐIỂM

- Không Biết Lấy Tên Gì

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 91
Lượt xem: 657
5 ĐIỂM

- Tô Đặc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 26
Lượt xem: 313
5 ĐIỂM

- Long Thất

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 89
Lượt xem: 520
5 ĐIỂM

- Giang Nam Hồn Cô Nương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 25
Lượt xem: 314
5 ĐIỂM

- Lệ Cửu Ca

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 95
Lượt xem: 632
5 ĐIỂM

- Thập Nhất Đích Ảnh Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 256
5 ĐIỂM

- Kim Nguyên Bảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 356
Lượt xem: 797
5 ĐIỂM

- Lục Dã Thiên Hạc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 131
Lượt xem: 464
5 ĐIỂM

- Cổ Ngọc Văn Hương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 92
Lượt xem: 466
5 ĐIỂM

- Mộc Tử Mặc Bạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 101
Lượt xem: 571
5 ĐIỂM

- Không rõ tác giả!

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 19
Lượt xem: 271
5 ĐIỂM

- Quyết Tuyệt

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 112
Lượt xem: 388
5 ĐIỂM

- Nghi Nghi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 58
Lượt xem: 475
5 ĐIỂM

- Vệ Phong

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 211
Lượt xem: 610
5 ĐIỂM

- Vụ Ngoại Giang Sơn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2753
Lượt xem: 418
5 ĐIỂM

- Long Thất

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 102
Lượt xem: 468
5 ĐIỂM

- Phi Thiên Dạ Tường

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 57
Lượt xem: 399
5 ĐIỂM

- RoGLevi Vari

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 250
Lượt xem: 468
5 ĐIỂM

- Phi Thiên Dạ Tường

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 57
Lượt xem: 493
5 ĐIỂM