Trang chủ

Truyện chữ thể loại Sủng | Trang 1

Tác phẩm Sủng mới cập nhật

- Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 153
Lượt xem: 524
5 ĐIỂM

- Nguyệt Quang Vật Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 200
5 ĐIỂM

- Tình Phương Hảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 28
Lượt xem: 375
5 ĐIỂM

- Tình Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 22
Lượt xem: 158
5 ĐIỂM

- Huyền Tử Phách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 87
Lượt xem: 440
5 ĐIỂM

- Trần Nhị

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 242
5 ĐIỂM

- Bạch Cốt Tinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 197
5 ĐIỂM

- Khinh Sa Mặc Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 122
Lượt xem: 329
5 ĐIỂM

- Đường Sương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 135
5 ĐIỂM

- Yêu Chiều

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 27
Lượt xem: 191
5 ĐIỂM

- Minh Khai Dạ Hợp

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 339
5 ĐIỂM

- Nhất Phiến Phù Vân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 341
5 ĐIỂM

- Chạng Vạng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 62
Lượt xem: 278
5 ĐIỂM

- Chích Tại Mộng Lý

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 155
5 ĐIỂM

- Vu Linh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 121
5 ĐIỂM

- Tổng Công Đại Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 299
5 ĐIỂM

- Nhất Mai Xoa Cụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 117
5 ĐIỂM

- Hòa Đào

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 147
5 ĐIỂM

- Cuồng càng thêm cuồng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 133
Lượt xem: 537
5 ĐIỂM

- Tử Nguyệt Sa Y

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 141
Lượt xem: 582
5 ĐIỂM

- Đồ Tích Tầm Qua

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 165
5 ĐIỂM

- Đào Chi Yêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 51
Lượt xem: 406
5 ĐIỂM

- A Bối

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 44
Lượt xem: 343
5 ĐIỂM

- Tam Ngôn Quân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 144
5 ĐIỂM

- Tạp Bỉ Khâu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 28
Lượt xem: 248
5 ĐIỂM

- Hạ Ma Ma

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 91
Lượt xem: 507
5 ĐIỂM

- Nhất Cá Mễ Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 21
Lượt xem: 200
5 ĐIỂM