Trang chủ

Truyện chữ thể loại Quan Trường | Trang 1

"Quan trường" là thể loại truyện nói về con đường thăng quan, tiến chức trong chiến trường quan lại. Có thể đầy rẫy chông gai cùng mưu mẹo, hãm hại lẫn nhau.

Tác phẩm Quan Trường mới cập nhật

- Hồng Mông Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1741
Lượt xem: 611
5 ĐIỂM

- Thụy Căn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2017
Lượt xem: 557
5 ĐIỂM

- Thạch Chương Ngư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 3132
Lượt xem: 503
5 ĐIỂM

- Canh Tục

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 449
Lượt xem: 426
5 ĐIỂM

- Hãm Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 878
Lượt xem: 529
5 ĐIỂM

- Qua Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1118
Lượt xem: 492
5 ĐIỂM

- Đoạn Nhận Thiên Nhai

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 644
Lượt xem: 413
5 ĐIỂM

- Cách Ngư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 739
Lượt xem: 380
5 ĐIỂM

- Hà Thường Tại

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2185
Lượt xem: 235
5 ĐIỂM

- Thao Lang

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1174
Lượt xem: 565
5 ĐIỂM

- Canh Tục

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1425
Lượt xem: 447
5 ĐIỂM

- Hãm Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1354
Lượt xem: 618
5 ĐIỂM

- Đồ Cùng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 338
Lượt xem: 473
5 ĐIỂM

- Cách Ngư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 660
Lượt xem: 429
5 ĐIỂM

- Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1303
Lượt xem: 681
5 ĐIỂM

- Bảo Thạch Tiêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2771
Lượt xem: 152
5 ĐIỂM

- Sâu

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 8
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Bắc Minh Lão Ngư

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 249
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Vân Thảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 149
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Tửu Đồ

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 493
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1316
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM