Trang chủ

Truyện chữ thể loại Mạt Thế | Trang 1

Thể loại nói về bối cảnh tận thế, hậu tận thế hay sau thảm họa. Cụ thể những thế giới bị phá hoại hoặc đang bị phá hoại đến mức không thể tồn tại một cách bình thường

Tác phẩm Mạt Thế mới cập nhật

- Phóng Hạ Phiền Não

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 363
5 ĐIỂM

- Tô Du Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 90
Lượt xem: 707
5 ĐIỂM

- dicapdaikim

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 263
5 ĐIỂM

- Đồi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 245
5 ĐIỂM

- Lưu Cẩn Du

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 121
Lượt xem: 541
5 ĐIỂM

- YukiiKasano

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 238
5 ĐIỂM

- Yêu Thương Hải

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 140
Lượt xem: 620
5 ĐIỂM

- Đệ Ngũ Thuấn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 74
Lượt xem: 519
5 ĐIỂM

- Ly Sắc Bỉ Ngạn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 152
Lượt xem: 627
5 ĐIỂM

- Vu Triết

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 57
Lượt xem: 629
5 ĐIỂM

- Thu Thiên Lai Liễu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 100
Lượt xem: 699
5 ĐIỂM

- Mạc Thần Hoan

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 119
Lượt xem: 570
5 ĐIỂM

- Mộc Diêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 411
5 ĐIỂM

- Trà Dữ Phi Ngư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 187
5 ĐIỂM

- Ngã Thị Tiếu Tiếu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 92
Lượt xem: 448
5 ĐIỂM

- Tây Lăng Minh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 103
Lượt xem: 658
5 ĐIỂM

- Qủy Trà Lục Tiên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 70
Lượt xem: 599
5 ĐIỂM

- Bách Thảo Đường

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 69
Lượt xem: 415
5 ĐIỂM

- Phục Dực

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 141
Lượt xem: 609
5 ĐIỂM

- Dạ Du

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 133
Lượt xem: 393
5 ĐIỂM

- Bút doanh doanh đích hoa nhi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 71
Lượt xem: 356
5 ĐIỂM

- Thuỷ Qủa Mộ Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 107
Lượt xem: 505
5 ĐIỂM

- Sidney Sheldon

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 354
5 ĐIỂM

- Lăng Mộng Tiêu Nhiên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 86
Lượt xem: 616
5 ĐIỂM

- Hồng Trà Ngận Hảo Hát

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 93
Lượt xem: 498
5 ĐIỂM

- Nhữ Phu Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 283
Lượt xem: 507
5 ĐIỂM

- Nhất Độ Quân Hoa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 99
Lượt xem: 537
5 ĐIỂM