Trang chủ

Truyện chữ thể loại Linh Dị | Trang 1

Tác phẩm Linh Dị mới cập nhật

- Phù Sinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 55
Lượt xem: 656
5 ĐIỂM

- Huyền Tử Phách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 653
Lượt xem: 469
5 ĐIỂM

- Nhất Liêm Phỉ Thúy

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 104
Lượt xem: 368
5 ĐIỂM

- Vô Xạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 82
Lượt xem: 644
5 ĐIỂM

- Mộc Li

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 172
5 ĐIỂM

- Hương Tiểu Mạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 102
Lượt xem: 577
5 ĐIỂM

- Âm Thân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 8
Lượt xem: 143
5 ĐIỂM

- Nhị Bức Nham Tế Bào

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 7
Lượt xem: 164
5 ĐIỂM

- Tô Du Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 90
Lượt xem: 707
5 ĐIỂM

- Sái Tuấn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 743
5 ĐIỂM

- Sát Na Thất Công Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 189
Lượt xem: 533
5 ĐIỂM

- Tử Kim Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 90
Lượt xem: 466
5 ĐIỂM

- Lục Dã Thiên Hạc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 29
Lượt xem: 391
5 ĐIỂM

- Im Lặng Phiêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 262
5 ĐIỂM

- Phác Tiểu Nhã

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 255
5 ĐIỂM

- Thất Bảo Tô

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 144
5 ĐIỂM

- Yandereaki

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 154
5 ĐIỂM

- Mãi Thố Quân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 71
Lượt xem: 382
5 ĐIỂM

- Quỷ Sách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 515
5 ĐIỂM

- Cầu Vô Dục

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 560
5 ĐIỂM

- Tiểu Hỏa Long

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 42
Lượt xem: 537
5 ĐIỂM

- Luyến Sắc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 369
5 ĐIỂM

- Mục Tiểu Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 91
Lượt xem: 563
5 ĐIỂM

- Miêu Oa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 540
5 ĐIỂM

- Mộ Cửu Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 324
5 ĐIỂM

- Trường Vụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 41
Lượt xem: 452
5 ĐIỂM

- Cáp Tô Lạp

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 175
5 ĐIỂM