Trang chủ

Truyện chữ thể loại Linh Dị | Trang 1

Tác phẩm Linh Dị mới cập nhật

- Phù Sinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 55
Lượt xem: 483
5 ĐIỂM

- Huyền Tử Phách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 653
Lượt xem: 279
5 ĐIỂM

- Nhất Liêm Phỉ Thúy

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 104
Lượt xem: 264
5 ĐIỂM

- Vô Xạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 82
Lượt xem: 439
5 ĐIỂM

- Mộc Li

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 130
5 ĐIỂM

- Hương Tiểu Mạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 102
Lượt xem: 349
5 ĐIỂM

- Âm Thân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 8
Lượt xem: 95
5 ĐIỂM

- Nhị Bức Nham Tế Bào

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 7
Lượt xem: 120
5 ĐIỂM

- Tô Du Bính

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 90
Lượt xem: 503
5 ĐIỂM

- Sái Tuấn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 488
5 ĐIỂM

- Sát Na Thất Công Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 189
Lượt xem: 345
5 ĐIỂM

- Tử Kim Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 90
Lượt xem: 289
5 ĐIỂM

- Lục Dã Thiên Hạc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 29
Lượt xem: 264
5 ĐIỂM

- Im Lặng Phiêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 180
5 ĐIỂM

- Phác Tiểu Nhã

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 169
5 ĐIỂM

- Thất Bảo Tô

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 96
5 ĐIỂM

- Yandereaki

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 108
5 ĐIỂM

- Mãi Thố Quân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 71
Lượt xem: 208
5 ĐIỂM

- Quỷ Sách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 335
5 ĐIỂM

- Cầu Vô Dục

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 383
5 ĐIỂM

- Tiểu Hỏa Long

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 42
Lượt xem: 357
5 ĐIỂM

- Luyến Sắc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 254
5 ĐIỂM

- Mục Tiểu Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 91
Lượt xem: 347
5 ĐIỂM

- Miêu Oa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 408
5 ĐIỂM

- Mộ Cửu Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 235
5 ĐIỂM

- Trường Vụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 41
Lượt xem: 250
5 ĐIỂM

- Cáp Tô Lạp

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 113
5 ĐIỂM