Trang chủ

Truyện chữ thể loại Light Novel | Trang 1

Light novel ? (ライトノベル raito noberu?) là một dòng tiểu thuyết Nhật Bản vốn nhằm vào giới độc giả là các học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông.[1][cần thẩm tra] Từ tiếng Anh "raito noberu" là một họa chế Anh ngữ (wasei-eigo), tức là một từ mượn Nhật Bản có gốc từ tiếng Anh "light novel". Light novel thường được gọi tắt là ranobe (ラノベ ranobe?) hay rainobe (ライノベ rainobe?).[2] Mỗi light novel thường dài không quá 4-5 vạn từ (loại light novel ngắn hơn có độ dài tương đương với tiểu thuyết ngắn theo chuẩn của Hoa Kỳ), thường được xuất bản dưới dạng văn khố bản (bunkobon), và thường được minh họa.[3] Nội dung truyện thường được đăng nhiều kỳ trên các tập san văn thơ trước khi xuất bản dưới dạng tập tiểu thuyết hoàn chỉnh.-- https://vi.wikipedia.org/wiki/Light_novel --

Tác phẩm Light Novel mới cập nhật

- Kawahara Reki

Tên gốc: ソードアート・オンライン Sōdo Āto Onrain
Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 96
Lượt xem: 957
5 ĐIỂM

- Devil

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 17
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Nguyễn Phú Huy

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 56
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Cupid

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 57
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Paikaru

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 9
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Yoo Seong

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 66
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Hắc Vân

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 1
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

- Kim Tae-Hyung

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 595
Lượt xem: 1365
5 ĐIỂM