Trang chủ

Truyện chữ thể loại Kiếm Hiệp | Trang 1

Truyện kiếm hiệp! Những câu truyện có nội dung cổ trang về các vị anh hùng hảo hán, cùng thanh kiếm trên tay phiêu bạt giang hồ, tiêu diệt kẻ thù. Hay những mỹ nhân hào hiệp song hành cùng anh hùng tạo nên một câu truyện vô cùng hấp dẫn người đọc. Chủ yếu là những tác phẩm được dịch từ trung quốc.

Tác phẩm Kiếm Hiệp mới cập nhật

- Hồ Điệp Lam

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 1277
Lượt xem: 1873
7 ĐIỂM

- Phong Lăng Thiên Hạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2679
Lượt xem: 947
5 ĐIỂM

- Nhĩ Căn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2085
Lượt xem: 3441
5 ĐIỂM

- Khoái Xan Điếm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1584
Lượt xem: 3264
5 ĐIỂM

- Vong Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 2471
Lượt xem: 1035
6 ĐIỂM

- Tiêu Đỉnh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 258
Lượt xem: 937
5 ĐIỂM

- La Quán Trung

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 119
Lượt xem: 1441
5 ĐIỂM

- Mộng Khê Thạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 128
Lượt xem: 588
5 ĐIỂM

- Ngã Ý Phù Phong

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 25
Lượt xem: 415
5 ĐIỂM

- Trong Hồ Lô Có Anh Hoa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 16
Lượt xem: 226
5 ĐIỂM

- Ngư Hương Nhục Ti

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 282
5 ĐIỂM

- Không rõ tác giả!

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 314
5 ĐIỂM

- Hoàng Hoa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 71
Lượt xem: 517
5 ĐIỂM

- Lê Hoa Yên Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 196
5 ĐIỂM

- Cô Quang Tàn Chiếu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 244
5 ĐIỂM

- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 133
Lượt xem: 566
5 ĐIỂM

- Tây Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 89
Lượt xem: 293
5 ĐIỂM

- Long Thất

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 89
Lượt xem: 520
5 ĐIỂM

- Khốn Ỷ Nguy Lâu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 39
Lượt xem: 453
5 ĐIỂM

- Chức Vân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 177
5 ĐIỂM

- Thập Thế

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 228
5 ĐIỂM

- Vân Bổn Vô Tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 126
Lượt xem: 793
5 ĐIỂM

- Thiên Lại Chỉ Diên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 86
Lượt xem: 452
5 ĐIỂM

- Thảo Thảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 106
Lượt xem: 394
5 ĐIỂM

- Tà Linh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 38
Lượt xem: 351
5 ĐIỂM

- Tam Tam Tổng Công

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 59
Lượt xem: 371
5 ĐIỂM

- Tự Từ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 223
5 ĐIỂM