Trang chủ

Truyện chữ thể loại Huyền Huyễn | Trang 1

Huyền huyễn còn được gọi là huyền ảo. Có rất nhiều yếu tố kì ảo, nhìn chung, tổng quát nó giống như cổ tích, nhưng lại khác xa cổ tích ở nhiều điểm. Có một vài người còn nói, nó là thể loại nâng cao của Tiên Hiệp. Thể loại này thường được các tác giả lấy bối cảnh Phương Tây và Phương Đông là chủ yếu. Xoay quanh về những điều kỳ ảo như tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên... Đa số đọc giả rất yêu thích Huyền huyễn bởi có yếu tố ảo như cổ tích, hấp dẫn như tiên hiệp.

Tác phẩm Huyền Huyễn mới cập nhật

- Ni La

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 41
Lượt xem: 1228
5 ĐIỂM

- Cô Đơn Địa Phi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1149
Lượt xem: 690
5 ĐIỂM

- Long Phẩn

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 32
Lượt xem: 945
5 ĐIỂM

- leagueoflegends

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 7
Lượt xem: 385
5 ĐIỂM

- Thiên Tằm Thổ Đậu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 1641
Lượt xem: 4134
5 ĐIỂM

- Khúc A Di A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 549
5 ĐIỂM

- Không Biết Lấy Tên Gì

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 91
Lượt xem: 657
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 277
5 ĐIỂM

- Lăng Báo Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 641
5 ĐIỂM

- Mộng Khê Thạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 128
Lượt xem: 588
5 ĐIỂM

- Phù Sinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 55
Lượt xem: 657
5 ĐIỂM

- Huyền Tử Phách

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 87
Lượt xem: 626
5 ĐIỂM

- Chanh Tử Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 31
Lượt xem: 399
5 ĐIỂM

- Bùi Lễ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 271
5 ĐIỂM

- Lữ Thiên Dật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 112
Lượt xem: 693
5 ĐIỂM

- Thụy Giả

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 39
Lượt xem: 484
5 ĐIỂM

- Nhu Thiên Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 38
Lượt xem: 450
5 ĐIỂM

- Vạn Sắc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 312
5 ĐIỂM

- Lê Hoa Yên Vũ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 425
5 ĐIỂM

- Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 35
Lượt xem: 434
5 ĐIỂM

- Tô Đặc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 26
Lượt xem: 313
5 ĐIỂM

- Vô Thố Thương Hoàng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 145
Lượt xem: 356
5 ĐIỂM

- Vô Xạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 82
Lượt xem: 644
5 ĐIỂM

- Thác Ẩn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 511
5 ĐIỂM

- Hoài Dực

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 341
5 ĐIỂM

- Thu Chí Thủy

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 88
Lượt xem: 626
5 ĐIỂM

- Đào Chi Yêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 27
Lượt xem: 347
5 ĐIỂM