Trang chủ

Truyện chữ thể loại Đam Mỹ | Trang 1

Tác phẩm Đam Mỹ mới cập nhật

- Khúc A Di A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 291
5 ĐIỂM

- Nguyệt Quang Vật Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 106
5 ĐIỂM

- Nhan Song Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 386
5 ĐIỂM

- Củ Nhược Củ Nhược

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 107
5 ĐIỂM

- Vô danh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 108
5 ĐIỂM

- Hạ Thụ Huân Phi Tượng Văn Hóa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 131
5 ĐIỂM

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 201
5 ĐIỂM

- Lục Chích Dương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 96
5 ĐIỂM

- Bặc Bặc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 165
5 ĐIỂM

- Đinh Dong (Kinkcoong)

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 141
5 ĐIỂM

- Tiến Kích Đích Khuẩn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 9
Lượt xem: 78
5 ĐIỂM

- 随手搞搞莫里弃妇A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 125
5 ĐIỂM

- Bất Lạc Đích Phàm Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 98
5 ĐIỂM

- Apple

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 87
5 ĐIỂM

- Khiết Khiết

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 200
5 ĐIỂM

- Priest

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 165
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 126
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 101
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 107
5 ĐIỂM

- Kỳ Lân Ngọc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 325
5 ĐIỂM

- Trừ Đồ Meris Hắc Hắc Đích Hải

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 28
Lượt xem: 227
5 ĐIỂM

- Lâm Ngôn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 51
Lượt xem: 259
5 ĐIỂM

- U Hoàng Tử Lam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 48
Lượt xem: 330
5 ĐIỂM

- Lăng Báo Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 252
5 ĐIỂM

- Thảo Thảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 294
5 ĐIỂM

- Tĩnh Thủy Biên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 173
5 ĐIỂM

- Mộng Khê Thạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 128
Lượt xem: 181
5 ĐIỂM