Trang chủ

Truyện chữ thể loại Đam Mỹ | Trang 1

Tác phẩm Đam Mỹ mới cập nhật

- Khúc A Di A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 419
5 ĐIỂM

- Nguyệt Quang Vật Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 200
5 ĐIỂM

- Nhan Song Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 698
5 ĐIỂM

- Củ Nhược Củ Nhược

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 206
5 ĐIỂM

- Vô danh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 239
5 ĐIỂM

- Hạ Thụ Huân Phi Tượng Văn Hóa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 290
5 ĐIỂM

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 536
5 ĐIỂM

- Lục Chích Dương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 256
5 ĐIỂM

- Bặc Bặc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 404
5 ĐIỂM

- Đinh Dong (Kinkcoong)

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 285
5 ĐIỂM

- Tiến Kích Đích Khuẩn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 9
Lượt xem: 145
5 ĐIỂM

- 随手搞搞莫里弃妇A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 242
5 ĐIỂM

- Bất Lạc Đích Phàm Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 162
5 ĐIỂM

- Apple

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 154
5 ĐIỂM

- Khiết Khiết

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 388
5 ĐIỂM

- Priest

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 431
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 279
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 194
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 220
5 ĐIỂM

- Kỳ Lân Ngọc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 654
5 ĐIỂM

- Trừ Đồ Meris Hắc Hắc Đích Hải

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 28
Lượt xem: 415
5 ĐIỂM

- Lâm Ngôn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 51
Lượt xem: 578
5 ĐIỂM

- U Hoàng Tử Lam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 48
Lượt xem: 631
5 ĐIỂM

- Lăng Báo Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 450
5 ĐIỂM

- Thảo Thảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 498
5 ĐIỂM

- Tĩnh Thủy Biên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 301
5 ĐIỂM

- Mộng Khê Thạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 128
Lượt xem: 405
5 ĐIỂM