Trang chủ

Truyện chữ thể loại Đam Mỹ | Trang 1

Tác phẩm Đam Mỹ mới cập nhật

- Khúc A Di A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 549
5 ĐIỂM

- Nguyệt Quang Vật Ngữ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 264
5 ĐIỂM

- Nhan Song Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 883
5 ĐIỂM

- Củ Nhược Củ Nhược

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 285
5 ĐIỂM

- Vô danh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 15
Lượt xem: 330
5 ĐIỂM

- Hạ Thụ Huân Phi Tượng Văn Hóa

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 394
5 ĐIỂM

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 848
5 ĐIỂM

- Lục Chích Dương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 321
5 ĐIỂM

- Bặc Bặc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 546
5 ĐIỂM

- Đinh Dong (Kinkcoong)

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 366
5 ĐIỂM

- Tiến Kích Đích Khuẩn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 9
Lượt xem: 220
5 ĐIỂM

- 随手搞搞莫里弃妇A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 328
5 ĐIỂM

- Bất Lạc Đích Phàm Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 218
5 ĐIỂM

- Apple

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 219
5 ĐIỂM

- Khiết Khiết

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 573
5 ĐIỂM

- Priest

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 697
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 374
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 277
5 ĐIỂM

- Lâm Tử Tự

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 287
5 ĐIỂM

- Kỳ Lân Ngọc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 959
5 ĐIỂM

- Trừ Đồ Meris Hắc Hắc Đích Hải

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 28
Lượt xem: 550
5 ĐIỂM

- Lâm Ngôn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 51
Lượt xem: 836
5 ĐIỂM

- U Hoàng Tử Lam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 48
Lượt xem: 898
5 ĐIỂM

- Lăng Báo Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 641
5 ĐIỂM

- Thảo Thảo

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 758
5 ĐIỂM

- Tĩnh Thủy Biên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 401
5 ĐIỂM

- Mộng Khê Thạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 128
Lượt xem: 588
5 ĐIỂM