Trang chủ

Truyện chữ thể loại Bách Hợp | Trang 1

Bách hợp là từ tiếng Hán chỉ một loại tiểu thuyết, truyện tranh (manhua) với nội dung chính là câu chuyện tình yêu của nhân vật nữ x nữ (đồng tính nữ). Bách hợp là tên gọi của truyện Trung Quốc nên từ nhân vật đến tình tiết câu chuyện đều xoay quanh văn hóa, lịch sử của người Trung Quốc. Thích hợp cho các bạn thích văn hóa hoặc muốn tìm hiểu thêm về đất nước Trung Quốc.

Tác phẩm Bách Hợp mới cập nhật

- Phong phi khứ biệt lai vô dạng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 5
Lượt xem: 127
5 ĐIỂM

- Phong Dã

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 84
Lượt xem: 659
5 ĐIỂM

- Phù Noãn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 661
5 ĐIỂM

- Diệp Sáp

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 105
Lượt xem: 430
5 ĐIỂM

- Lạc Khuynh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 96
Lượt xem: 529
5 ĐIỂM

- Quảng Lăng Tán Nhi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 122
Lượt xem: 680
5 ĐIỂM

- Nhất Diệp Tiêu Diêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 237
5 ĐIỂM

- Tiêu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 251
5 ĐIỂM

- Tiểu Tiểu Sinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 169
5 ĐIỂM

- Bổn Điểu Tiên Phi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 65
Lượt xem: 717
5 ĐIỂM

- Trà Dữ Phi Ngư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 13
Lượt xem: 187
5 ĐIỂM

- Bổn Điểu Tiên Phi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 6
Lượt xem: 133
5 ĐIỂM

- Tụ Trân Hình lão mụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 8
Lượt xem: 130
5 ĐIỂM

- Dịch Bạch Thủ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 21
Lượt xem: 275
5 ĐIỂM

- Hồ Ly Đại Quân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 533
5 ĐIỂM

- Duobaihe

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 31
Lượt xem: 406
5 ĐIỂM

- Mẫn Nhiên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 626
5 ĐIỂM

- Vân Thượng Gia Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 22
Lượt xem: 325
5 ĐIỂM

- NguynNT

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 248
5 ĐIỂM

- Diệp Mạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 71
Lượt xem: 465
5 ĐIỂM

- Nhất Sinh Bán Nhàn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 86
Lượt xem: 679
5 ĐIỂM

- Caca

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 57
Lượt xem: 599
5 ĐIỂM

- Lam Tịch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 65
Lượt xem: 501
5 ĐIỂM

- Hàn Thất Tửu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 102
Lượt xem: 548
5 ĐIỂM

- Dịch Lâm An

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 112
Lượt xem: 598
5 ĐIỂM

- Bạch Mặc Ngôn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 228
5 ĐIỂM

- Phạm Thanh Mai

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 52
Lượt xem: 563
5 ĐIỂM