Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Priest

Tên thật : Đang cập nhật
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Đang cập nhật
Quốc tịch : Đang cập nhật

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Priest mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 830
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 72
Lượt xem: 448
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 80
Lượt xem: 831
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 185
Lượt xem: 548
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 96
Lượt xem: 580
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 45
Lượt xem: 439
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 101
Lượt xem: 309
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 69
Lượt xem: 319
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 81
Lượt xem: 413
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 110
Lượt xem: 590
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 181
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 53
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM