Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Thiên Hạ Bá Xướng

Tên thật : Thiên Hạ Bá Xướng
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Trung Quốc

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 1170
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 725
5 ĐIỂM

Tên gốc: 鬼吹灯
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 1829
9 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 45
Lượt xem: 1950
6.5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 855
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 874
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 1085
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 70
Lượt xem: 943
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 265
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 21
Lượt xem: 267
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 707
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 423
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 18
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM