Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Thiên Hạ Bá Xướng

Tên thật : Thiên Hạ Bá Xướng
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Trung Quốc

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 489
5 ĐIỂM

Tên gốc: 鬼吹灯
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 553
9 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 180
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 45
Lượt xem: 856
6.5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 308
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 208
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 300
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 70
Lượt xem: 326
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 21
Lượt xem: 22
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 23
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 70
5 ĐIỂM