Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Thiên Hạ Bá Xướng

Tên thật : Thiên Hạ Bá Xướng
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Trung Quốc

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 977
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 529
5 ĐIỂM

Tên gốc: 鬼吹灯
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 1422
9 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 45
Lượt xem: 1546
6.5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 54
Lượt xem: 598
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 577
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 794
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 70
Lượt xem: 659
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 216
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 21
Lượt xem: 216
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 433
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 20
Lượt xem: 276
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 18
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM