Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Long Phẩn

Tên thật : Đang cập nhật
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Đang cập nhật
Quốc tịch : Đang cập nhật

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Long Phẩn mới cập nhật

Tình trạng: Đang sáng tác
Số phần: 32
Lượt xem: 959
5 ĐIỂM