Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Nguyễn Nhật Ánh

Tên thật : Nguyễn Nhật Ánh
Tên bản địa : Nguyễn Nhật Ánh
Ngày sinh : 06/05/1955
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam

Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 560
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 16
Lượt xem: 289
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 7
Lượt xem: 241
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 479
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 175
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 81
Lượt xem: 776
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 0
5 ĐIỂM