Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Granty

Tên thật : Đang cập nhật
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Đang cập nhật
Quốc tịch : Đang cập nhật

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Granty mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 16
Lượt xem: 475
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 43
Lượt xem: 234
5 ĐIỂM