Trang chủ

Hồ sơ tác giả

ERUST

Tên thật : Đang cập nhật
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Đang cập nhật
Quốc tịch : Đang cập nhật

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả ERUST mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 226
5 ĐIỂM