Trang chủ

Hồ sơ tác giả

Đế Quân

Tên thật : Đang cập nhật
Tên bản địa : Đang cập nhật
Ngày sinh : Đang cập nhật
Giới tính : Đang cập nhật
Quốc tịch : Đang cập nhật

Trang chủ | Truyện

Tác phẩm của tác giả Đế Quân mới cập nhật

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 72
5 ĐIỂM

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 30
5 ĐIỂM